Contextuele visie


De contextuele visie, waar staat die nou eigenlijk voor?

 

Mijn blik naar de ander is overgoten met een contextueel sausje. Dit betekent dat ik verder probeer te kijken dan wat zo zichtbaar is voor iedereen, en daardoor kijk naar de persoon en niet alleen naar het gedrag wat deze persoon laat zien.

 

Wat er achter gedrag schuil gaat is vaak een wereld die niet zichtbaar is voor iedereen. Deze laat vaak zien waar je kracht, maar ook waar je kwetsbaarheid zit. Achter de schermen zijn er heel veel factoren die bepalen wie je bent en wat je laat zien, hoe je relaties met anderen aangaat.

 

Jouw familie en de geschiedenis van jouw familie bepalen wie jij bent en wat je uitstraalt. Zij zijn de wereld die vaak niet gezien word door de buitenwereld, de maatschappij. De mensen die jou beoordelen en soms zelfs ook afrekenen op wat jij hen kan en wil laten zien. In het verleden ontstane rollen en patronen kunnen door de contextuele begeleiding & coaching inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor kan er bewustwording ontstaan en kunnen er zeer krachtige neveneffecten ontstaan die de jongeren laten groeien en ze steviger in hun schoenen laat staan.

 

Er wordt gewerkt vanuit 4 dimensies.

 1. Feiten
 2. Denken en voelen
 3. Omgang met anderen
 4. 'Relationele ethiek' = contextueel

Alle vier de dimensies zijn zeer waardevol waarbij dimensie 4, de relationele ethiek, het contextuele sausje is wat het verschil kan maken. Er wordt dus vooral gewerkt vanuit de vierde dimensie, waarbij de andere drie ondersteunend werken en zeker niet vergeten worden.


De feiten:

 

Wil je graag begrijpen wie iemand is dan begin je met het bekijken van de feiten. Dit zijn gegevens en gebeurtenissen die bepalend zijn (geweest) in het leven van iemand, en daardoor in het gedrag van diegene. 

Bijvoorbeeld: 

 • Een jongen van 14 jaar oud met 2 oudere broers.
 • Een vader en moeder die gescheiden zijn.
 • Blijven zitten op de basisschool.

Feiten alleen bepalen niet wie iemand is maar geven al wel een idee van wat er speelt.

 

Denken en voelen:

 

De feiten waar het net over ging zijn door iemand op een bepaalde manier verwerkt. Er was een gedachte en gevoel bij.

Bijvoorbeeld:

 • Boosheid op vader omdat die moeder verlaten heeft.
 • Niet gezien voelen doordat de oudere broers overal beter in zijn.

Denken en voelen én de feiten staan dus met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Door dit te bekijken kan het zijn dat de nadruk op het denken en voelen mag liggen, door bijvoorbeeld oefeningen tegen agressiviteit of een faalangst training te volgen.

 

1 en 2 beïnvloedden de relaties ook dus dan komen we vanzelf bij nummer 3.

 

 

Omgang met anderen:

 

Hoe ziet de omgang met anderen, de relaties van iemand, er uit door wat er bij de feiten en het denken en voelen gebeurd is?

Bijvoorbeeld:

 • Hij wil niet meer bij zijn vader op bezoek.
 • Op school haalt hij slechte cijfers en daagt de docenten uit door brutaal te doen.
 • De oudste van de klas zijn door het zitten blijven, en daardoor denken dat hij de baas is over de andere kinderen.

De manier waarop iemand met een ander omgaat, is ook hetgeen waarop diegene 'afgerekend of aangesproken' wordt. Door inzichtelijk te krijgen wat hieraan ten grondslag ligt kunnen er dus veranderingen in de omgang met anderen plaatsvinden.

Relationele ethiek, het contextuele 'sausje':

 

De psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy is de grondlegger hiervan. Gedrag in relaties kun je ook bekijken vanuit het ethische gehalte ervan: rechtvaardigheid, eerlijkheid.

 

De eerste drie dimensies zijn bij de meesten wel bekend, nummer vier onderscheidt mijn visie van anderen.

 

De balans van geven en ontvangen in relaties is bepalend voor het gedrag van iemand. Inzicht geven in deze balans, of het ontbreken van de balans laat zien hoe je in bepaalde relaties staat en wat nodig is om hierin verwachtingen en knelpunten te benoemen en bekijken.

Bijvoorbeeld:

 • Hij wil bij zijn vader op bezoek, maar vader zegt dit steeds op het laatste moment af. Hij geeft zijn vader tijd en aandacht maar vader geeft hem dit niet terug waardoor de balans verstoord is.

Ik ben ik in het aangezicht van de ander, wie wil jij zijn.....